menu sluiten
Terug naar Zorgprogramma’s

Proactieve zorgplanning / ACP

Kwetsbare ouderen,

Voor het kunnen leveren van optimale zorg en begeleiding aan kwetsbare ouderen met complexe problematiek is het essentieel te weten wat hun wensen zijn t.a.v. de laatste levensfase. De vergrijzing en de ontwikkelingen rondom de COVID-19 pandemie onderstrepen dit belang. Proactieve zorgplanning is een continu proces van gesprekken over levensdoelen. Over keuzes. Over welke zorg nu en in de toekomst past. Het stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg. Behandelwensen kunnen binnen de eerste lijns zorg worden vastgelegd door de verantwoordelijke huisarts.

Met de multidisciplinaire aanpak van proactieve zorgplanning binnen de regio Amstelland geven disciplines vanuit de 0e, 1e en 2e lijn gezamenlijk invulling aan verschillende onderdelen van dit totale proces. Hoe de precieze rollen worden ingevuld en hoe er onderling wordt samengewerkt is een werkend leerproces. Een proces wat kan verschillen afhankelijk van de aanwezige kennis, specialisaties en onderlinge samenwerkingsafspraken. 

Doel

  • De kwetsbare oudere is en blijft zoveel mogelijk zelf regisseur over zijn/haar leven. 
  • Er is duidelijkheid in de avond, nacht en weekendsituatie voor de zorgverleners over het gewenste beleid. 
  • Er is minder ad hoc crisis management nodig.
  • Er wordt geen kwetsbare oudere onnodig opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis
  • Er vinden geen onnodige (kostbare, ongewenste) behandelingen plaats

E-learning

Voor het kunnen leveren van optimale zorg en begeleiding aan kwetsbare ouderen met complexe problematiek hebben we een e-learning ontwikkeld. Hierin nemen we jou mee in het proces en bekijken we hoe zorgprofessionals uit de 0e, 1e en 2e lijn hun rol kunnen vervullen. Het is wenselijk dat de wijkverpleging, thuiszorg, casemanagers en ouderenadviseurs hun kennis en inzet bundelen.

Contactpersonen

  • Amstelland Zorg