menu sluiten
Terug naar Zorgprogramma’s

Astma / COPD

Chronische zorg,

In Nederland hebben meer dan een half miljoen mensen astma. Verwacht wordt dat dit aantal nog flink zal stijgen. Een kleine berekening geeft aan dat ongeveer 10 op de 500 patiënten dan ook een vorm van COPD hebben. Bij 10 tot 15% van de rokers wordt de diagnose COPD gesteld. Ons doel is om mensen met Astma en COPD een maximale kwaliteit van leven te geven. Door het ontwikkelen van betere behandelmethoden en door begeleiding van de patiënten bij het veranderen van hun levensstijl. Dit vereist complete, goed afgestemde en persoonsgerichte zorg. De afspraken hierover hebben we vastgesteld in het zorgprogramma Astma / COPD.

Doel

Het doel van de ketenzorg COPD / astma is verminderen van de klachten. Het verbeteren van het inspanningsvermogen. Het voorkómen van longaanvallen. Het uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. En het verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven. Dit doen we door persoonsgericht en multidisciplinair samen te werken in de wijk samenwerkingsverbanden bij u in de buurt.

De ketenzorg richt zich op de diagnostiek, de behandeling en de controle van de patiënten met COPD. Amstelland Zorg bevordert en ondersteunt de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals. Bij Amstelland Zorg zijn 47 huisartsenpraktijken aangesloten, die bijna allemaal ketenzorg COPD / astma aanbieden.

Regionale samenwerking